Totalment orientats a incrementar el benefici de la seva empresa

Des de Marketeasing, actuem en tres aspectes clau per al desenvolupament comercial de la seva empresa :

1. Internament, controlant el cost i la rendibilitat de les seves accions comercials.  

2. Externamentanalitzant el mercat i definint estratègies de màrqueting, promoció i comercialització dels seus productes.

3. Transversalment, formant i assessorant als directius de la seva empresa per identificar elements de millora, i ajudar a implantar nous models de gestió.

¿A ón guanyo i a ón perdo diners?, ¿Cóm puc millorar les vendes?, ¿A quins segments haig de dirigir-me?, ¿De quina manera?, ¿Què hauria de millorar en la meva gestió?¿Quins països són els més idonis per exportar?¿Cóm hauria de dur-ho a terme?

Des de Marketeasing hem creat un conjunt d'eines que permetran a la seva empresa abordar, aquestes i moltes altres preguntes, amb la finalitat de millorar la seva gestió i incrementar les seves vendes.

Easy to Margin un servei directament orientat al control i la millora del marge d'explotació de l'empresa.

Easy to Export , un servei totalment fet a mida per a les empreses PIMES que vulguin abordar un procés d'expansió internacional del seu negoci.

Easy to Market , un servei per a les àrees de màrqueting i comercial, per desenvolupar l'estratègia de comercialització més adequada, tant dins de l'àmbit nacional com internacional.

Easy to Transform , permet dur a terme un procés de transformació de la seva empresa cap a un model molt més sostenible, àgil i rendible.  

Easy to Coaching , li permet disposar d'un servei totalment individualitzat d'assessorament i acompanyament, plenament integrat en la seva operativa diària.  

Easy to China , un ràpid d'assessorament per a la implantació del seu negoci, en el mercat xinès , en només 3 mesos.   

Afegeixi valor al seu negoci