Controlar el marge és assegurar el benefici

En els darrers anys, el marge d'explotació de les empreses espanyoles s'ha reduït 2 punts percentuals, i amb això, s'han reduït també els seus beneficis. Aquest és un fet que combinat amb el descens de les vendes, ha despertat en les empreses la necessitat de dur a terme eines i models de gestió que permetin focalitzar les seves accions comercials cap a aquells segments de clients més rendibles, i dur a terme els seus esforços de promoció amb les línies de productes que aportin benefici.

Orientació a resultats

Els resultats que obtindrà la seva empresa quan contracti el nostre servei  Easy to Margin són :

1. Conèixer el marge d'explotació de totes i cadascuna de les línies de negoci de la companyia, així com el mateix indicador per als diferents segments de clients.

2. Identificar el marge de contribució de cada un dels marges individuals sobre el benefici global de la companyia, per poder respondre a la pregunta: On he de dedicar els meus esforços?

3. Disposar d'un quadre de comandament que permeti controlar cada un dels marges amb un sol clic, fer previsions i analitzar desviacions per tal de poder prendre decisions.

4. Definir una estratègia d'acció comercial rendible, aprofitant les sinèrgies entre els segments de clients i les línies de producte identificades.

¿A on guanyo i a on perdo diners? ¿Cóm saber a quins clients prioritzar els meus esforços? ¿Cóm decideixo la inversión en la promoció dels meus productes? 

Des de Marketeasing hem elaborat Easy to Margin, un servei per a aquelles empreses que necessiten disposar d'eines i models de gestió que els permetin conèixer i controlar el marge d'explotació de cadascuna de les seves línies de producte i els seus segments principals de clients, així com la seva contribució al marge global de la companyia , i poder així establir estratègies conjuntes de comercialització que li asseguren la màxima rendibilitat.

Les vendes són la font principal de finançament de l'empresa, però la conjuntura actual fa cada vegada més difícil incrementar-les, i fins i tot mantenir-les.

Per aquesta raó, les empreses hem de dedicar cada vegada més esforços en aspectes interns sobre els quals podem incidir, com són la gestió dels nostres costos.

Discriminar les línies de productes que ens fan guanyar diners de les altres, o conèixer els segments de clients que són més rendibles per poder definir estratègies de comercialització conjuntes, són alguns dels elements clau per poder millorar el benefici de la nostra empresa.

Easy to margin són un conjunt d'eines que permeten actuar directament sobre el marge d'explotació de la nostra empresa, ajudant a identificar i definir estratègies a mida per a dur a terme el seu control i millora contínues.  
 


Afegreixi valor al seu negoci